Советқызы Жамила Кайнбаева- педагогика ғылымдарының кандидаты

Ворожейкина Ольга Игоревна-педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

 Өтегенов Исатай Өтегенұлы- техника ғылымдарының кандидаты

Тілеуханов Нұржан Сағынұлы- философия ғылымдарының кандидаты