• Пак Юлия Вячеславовна

  өнертану ғылымдарының магистрі


  Педагогикалық жұмысының жалпы тәжірибесі - 17 жыл.

  БІЛІМ БЕРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

  2018 «ХХІ ғасырдағы кәсіптік мектептегі бейнелеу өнерін оқытудағы заманауи танымал үрдістер мен жаңа тәсілдер» 03.11.2018

  2017 «Еңбек технологиясы» курсы Үздіксіз білім беру орталығы М.Өтемісов атындағы БҚМУ. 06/30/2017 Тіркеу нөмірі 00170693

  2016. «Жоғары білім берудің педагогикасы» курсының үздіксіз білім беру орталығының М.Өтемісов атындағы БҚМУ. 001601026 тіркеу нөмірі - 11.11.2016

  2016ж. Бейнелеу өнеріндегі қазіргі замандағы акрилді кескіндеме технологиясы. 11.11.2016 Тіркеу нөмірі 014

  2016 Өнер адамның әлемдік мәдениетке интеграциялау құралы ретінде. 11.11.2016 Тіркеу нөмірі 014

  2016 «Жоғарғы мектептің педагогикасы - қазіргі заманғы оқыту технологиялары» курсының қайтадан өтуі. М.Өтемісов атындағы БҚМУ. 02.22.2016, тіркеу нөмірі 00161398

  2015 ж. «Университеттің оқу үрдісінде IT -технологияларын пайдалану» курсы бойынша қайта даярлау. Үздіксіз білім беру орталығы. М.Өтемісов атындағы БҚМУ. 04/10/2015

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА

  ҚАТЫСУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

  Іс-шараның атауы, құжаттың атауы (диплом, сертификат), іс-шараға қатысу түрі, ай, жыл

  2017 - «Профи» номинациясы бойынша диплом, «Дизайн апталығы 2017» Мирас университеті, Шымкент қаласы

  2016 - «Дизайн апталығы 2016» халықаралық шығармашылық байқауының жеңімпазы – ұлттық өнер дәстүрлерінің бастапқы дамуымен «Дәстүрлер және қазіргі заман» дизайн идеясы үшін «Профи» номинациясы, Шымкент қаласы

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАСЫЛЫМДАР

  Авторлар, мақаланың атауы, журналдың атауы, жинақ, журналдың нөмірі, жылы

  Ворожейкина О.И., Бахитова А.С. Этностиль кешенді бағдарламалық пакеттерін қолдану негізіндегі қөркем киім дизайнын әзірлеу процесі «Ғаламдық әлемдегі ғылым және білім» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 201-20 қазан 19-20 ISBN 978-601-266-307-5, HO-5 001 (063), KBL 72, Ж35, УДК 373.1.02.372.8, 86-88 б.

  Ворожейкина О.И. «Мәңгілік ел»идеясын іске асыруға сәйкес дизайн білімін жаңғыртудың мультурологиялық контексті «Ғаламдық әлемдегі ғылым және білім» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы 201-20 қазан 19-20 ISBN 978-601-266-307-5, LPG 001 (063), KBL 72, Ж35, УДК 373.1.02.372.8, 89-91 б.

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ БАСЫЛЫМДАР

  Авторлар, мақаланың атауы, журналдың атауы, жинақ, журналдың нөмірі, жылы

  Ворожейкина О.И. Жобалық графиканы оқыту әдістемесі: этномәдени контекст. Дизайндағы білім: проблемалар және перспективалар. Ғылыми еңбектер жинағы. Кубан мемлекеттік университеті. 2016, Краснодар, УДК 745/749: (377 + 378), (082) BBK 30.18: (74.57 + 74.58) I43, D448, ISBN 978-5-8209-1273-3, RISC дәйексөз индексіне қосылған, 60-73б.

  Ворожейкина О.И. Кәсіби компьютерлік бағдарламаларға негізделген этно стилде киім дизайнының графикалық бейнесін жобалау процесін автоматтандыру әдістері. Жақаев оқулары. Заманауи ғылыми зерттеулер: тарихи тәжірибе және инновация. CITIC индексіне RISC, ISBN 978-5-91020-037-5, 2017 жылғы ақпан, Краснодар, BBK 72, 56 б., P.174-180

  ЖАРИЯЛАНҒАН ЖҰМЫСТАР

  (БІЛІМ БЕРУ, БІЛІМ-ӘДІСТЕМЕЛІК АНЫҚТАМАЛАР, МОНОГРАФИЯ)

  Авторлар, атағы, мамандығы, пәні, жарияланым орны, баспагер, жарияланған жылы

  Давлетова Б.Г. Костюм дизайнындағы эскиздік графика.

  5В042100, ISBN 978-601-266-338-9, 2017, Орал қ., УДК 747.012: 687.16, ББК 37.24, Д 13

  Давлетова Б.Г. Сахналық костюмның көркемдік жобалау

  5В042100, ISBN978-601-266-339-6, 2017, Орал қ., УДК 747.012: 687.16, ББК 37.24, Д 13 мамандығының студенттеріне арналған оқу құралдары

  ОҚЫТУ ПӘНДЕРІ

  Өнеркәсіптік дизайн объектілерін жобалау4

  Өнеркәсіптік дизайн объектілерін жобалау5

  Коллекциялық өнімдерді жобалау

  Элементтер мен процестер 2 өнеркәсіптік дизайн

  Элементтер мен процестер 4 өнеркәсіптік дизайн

 •  Испанова Айсана Төлеуқызы

  психология ғылымдарының магистрі


  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 18 жыл

  E-mail Ispanova777@mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. «ХХІ ғасырдағы кәсіптік мектептер жағдайында бейнелеу өнерін оқытудағы заманауи танымал үрдістер мен тәсілдер» 05.11.2018 №12.

  2.Жаңартылған білім мазмұны аясында ЖОО оқытушыларына арналған ЖББМ-де біліктілікті арттыру курсы. 2019жыл

  Ғылыми еңбектері: Түр-түсті қабылдауды дамыту мәселелері: оқу-әдістемелік құрал. - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ,2017. - 104 б.

  - Түр-түсті қабылдауды дамыту мәселелері: электронды оқу-әдістемелік құрал. - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ,2017

  5 ғылыми мақала:

  - «Бейнелеу өнері сабағында бояу түсін қабылдауды дамытудың кейбір ерекшеліктері» Функционалды сауаттылық және білім: Жаңашыл бағыттар мен педагогикалық тәжірибе әдістері. Халықаралық практикалық конференцияның материалдары.Алматы-Ақтөбе, 2017.

  - «Ұлттық құндылықтар негізінде студенттердің эстетикалық талғамын қалыптастыру». ІІ-ая международная научно-практическая конференция «Дизайн: технологии и методы проектирования» (в соавторстве с Молдашевой Б.А.). г.Актобе, 2018г.

  - «Мектептегі сызу пәнін оқытудың педагогикалық технологиясын жобалау негіздері» (в соавторстве с Б.А.Молдашевой); Республиканская научно-практическая конференция «Художественное творчество: лучшие образцы современной казахстанской культуры, синтез теории, методики и практики» посвященная40-летию основания факультета культуры и искусства (художественно-графического факультета), 2018г.

  - «Көркемөнер сабақтарында бояу түсін қабылдауды дамыту мәселелері» (в соавторстве со студентом 2-курса А.Тілеш) ; Республиканская научно-практическая конференция «Художественное творчество: лучшие образцы современной казахстанской культуры, синтез теории, методики и практики» посвященная40-летию основания факультета культуры и искусства (художественно-графического факультета), 2018г.

  Окытатын пәндері:

  академиялық сурет,

  академиялық кескіндеме,

  композиция,

  кескіндеме техникасы мен технологиясы,

  бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі т.б.

 • Абдешев Асқат Беккалиевич

  өнертану ғылымдарының магистрі, ҚР суретшілер Одағының мүшесі


  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 14 жыл

  E-mail askat_a_b @mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  - «Теория и методика художественно-эстетического воспитания», Ресей Федерациясы, Краснодар мемлекеттік мәдениет және өнер университеті, 15.10- 27.10.2012. Тіркеу нөмірі: 191012

  - «Қазіргі ЖОО-да педагогикалық үрдіс», М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті үздіксіз білім беру орталығы, 24.12.2013-23.01.2014. Тіркелу нөмірі 0014662

  - «Методы и методология научных исследований в сфере культуры и искусств», Ресей Федерациясы, Краснодар мемлекеттік мәдениет және өнер университеті, 12.05-22.05.2014. Тіркеу нөмірі: 6120514

  - Certificate of completion, «New Information Technology» June 17-July 2, 2014, serial no. M-02, Sungkonghoe University

  - «Заманауи педагогикалық технологиялар», Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» Акционерлық қоғамы. Алматы қ. 22.10.2016 ж. Тіркеу номер № 01311966.

  - Педагогикалық кадрларды ЖОО ПОҚ ИИДМБ базалық ЖОО тәжірибесі мен кәсіпкерлік дағдыларын дамытуды есепке алумен күшейте дайындау үшін жоғары оқу орындарының профессор-оқытушы құрамының біліктігілін арттыру курсын өткен, оның ішінде 240 сағат көлемінде онлайн режимде ағылшын тілін оқыды. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, 11.11- 27.12.2016, Алматы қ.

  Attended 240 hours intensive teacher training course for University professors and teacher from November 11th till December 27th 2016, based on The National Program of Industrial and Innovative development of the Republic of Kazakhstan for 2015-2019 to ensure advanced preparation and development of entrepreneurship skills, including online education. Abai Kazakh National Pedagogical University, Almaty 2016 years.

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  – облыстық «Дала дарындары» байқауы, Бас жүлде (Орал, қыркүйек, 2012);

  – Халықаралық «Жазира Жайық» көркемсурет көрмесі, Алғыс хат (Орал, қазан, 2012);

  – Шығармашыл жастардың XV Халықаралық «Шабыт» фестивалі, Астана қаласы Суретшілер Одағының арнайы Дипломы (Астана, қараша, 2012);

  – «Алтын күз-2012» БҚО суретшілерінің байқау көрмесі, «Үздік графика» номинациясы (Орал, қараша, 2012);

  – «Көр-Көр» атты БҚО суретшілерінің аймақтық көрмесі, Диплом (Ақтөбе, сәуір, 2013);

  – «Саған қалам арнаймын» атты қалалық көрме, «Үздік графика» дипломы (Орал, қыркүйек, 2013);

  – Қазақстан Суретшілер Одағының Батыс Қазақстан облыстық филиалының 20 жыл толуына арналған «Тәуелсіздік иірімдері» атты суретшілер көрмесі, Диплом (Орал, қазан, 2013);

  – Қазақстан Суретшілер Одағының құрылғанына 80 жыл толуына орай көпжылдық жемісті шығармашылық және педагогикалық қызметі үшін ҚР Суретшілер Одағының Мадақтамасымен марапатталды (Алматы, қазан, 2013);

  – батыс аймақтық «Алтын қайық» көрмесі (Атырау, желтоқсан, 2013);

  – Батыс Қазақстан облысы суретшілерінің Атырау қаласындағы мәдени күндері шеңберіндегі көрме (мамыр, 2014);

  – Батыс Қазақстан облысы суретшілерінің Астана қаласындағы мәдени күндері шеңберіндегі көрме (қазан, 2014);

  – ХVІІ Халықаралық «Шабыт» шығармашыл жастар фестивалі, «Бейнелеу өнері» номинациясы бойынша Диплом (Астана, қараша, 2014);

  – «Аймақтанудың өзекті мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін сертификат, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Біліктілікті бекіту орталығы. Өскемен қ. қараша, 2014 ж.;

  – аймақтық «Алтын қайық» көрмесі, «Үздік графика» номинациясы (Атырау, 10 қаңтар 2015ж., «Ақ Желкен» шығармашылық орталығы);

  – «ҚайРа» республикалық ұлттық жанрдағы суретшілер көрмесі (Атырау, наурыз, 2015)

  – Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығының ашылуына орай ұйымдастырылған «Атамекен» атты суретшілер көрмесі (Орал, маусым, 2015);

  – 15 қазан - Қазақстан Суретшілері күніне арналған көрме (Орал, Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығы, 2015).

  – Қазақстан Республикасы Тәуелсідігінің 25 жылдығына арналған «Тәуелсіздікке тару» облыстық жобасы аясында өткізілген Облыстық суретшілер көрмесі (Орал, мамыр, 2016)

  – «Дизайн: технологиялар және жобалау әдістері» атты ІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысқаны үшін сертификат, Қ.Жұбанов ат. Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. Ақтөбе қ. 26.10.2018

  – Мәдениет және өнер (көркемсурет-графика) факультетінің 40 жылдық мерейтойына арналған республикалық суретшілер көрмесі (Орал, қараша, 2018)

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Сызбаларды орындауда жаңа технологияларды пайдалана отырып студенттердің кеңістікті елестету қабілеттерін дамыту //«Озық педагогикалық тәжірибе мектебі» - Материалдардың жинағы. – Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ БАҚ және баспа орталығы, 2011. – 71 -73 бб. (қоса авторлықта Б.Ә.Молдашева, М.Т.Отаров).

  2. Линогравюраның қысқаша тарихы // Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – 2012. - № 1 (3). – 275-279 бб.

  3. Линолеумге гравирлеу техникасы мен технологиясы // Қазақстан жоғары мектебі. Халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым. – 2012. - № 1 (2). – 88-93 бб.

  4. Дизайн эстетикасының ілгерілей дамуы және оның сәулет мәніне тигізетін ықпалы // Қазақстан Республикасының Суретшілер Одағының 80 жылдығына арналған «Бейнелеу өнерінің қалыптасуы мен заманауи даму кезеңіндегі Суретшілер Одағының атқаратын қызметі мен маңыздылығы» атты ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2013. – 118-120 бб. (қоса авторлықта Н.А.Хабадашев).

  5. Көркем бейненің графикалық дизайнмен байланысы // Ізденіс. Жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы. – 2014. – № 4. – 70-72 бб.

  6. Графикалық дизайнның қырлары мен сырлары // Ізденіс. Жаратылыстану және техника ғылымдарының сериясы – 2014. – № 4. – 73-76 бб. (қоса авторлықта Н.С.Тілеуханов, Н.А.Хабадашев).

  7. Особенности композиционного решения мавзолея Жангир-хана в поселке Урда // «Аймақтанудың өзекті мәселелері»: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2014. – 3-6 бб. (қоса авторлықта Ғ.М.Әлжанов).

  8. Қазақ мифологиясындағы бояу түстерінің мағыналық және рәміздік сипаттары // Ғылыми журнал. БҚМУ Хабаршысы. – Орал, 2014. – № 4(56). – 247-254 бб. (қоса авторлықта Н.С.Тілеуханов, Н.А.Хабадашев).

  9. Графикалық дизайнның өзін-өзі анықтау үрдісі // Ә.Қастеевтің туғанына 110 жыл толуына арналған Халық. ғыл.-практ. конф. мат-ры. – Алматы: Қазақстан Республикасының суретшілер одағы және Абай атындағы ҚазҰПУ, 2014. – 42-43 бб.

  10. Қазақстан бейнелеу өнері – ұлттық мәдениеттің бір бөлігі // «Жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы»: п.ғ.д., профессор Қ.Б.Сейталиевке арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2015. – 274-276 бб. (қоса авторлықта С.Ө.Төлегенова).

  11 «Новое направление» в архитектуре мемориально-культовых памятников // «Қазақ хандығынан Егемен Қазақстанға» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Атырау: Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, 2015. – 283-286 бб. (қоса авторлықта Ғ.М.Әлжанов).

  12 Визуалды мәдениеттегі графикалық көркем тілі // «Дизайн: технологиялар және жобалау әдістері» атты ІІ халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. – Ақтөбе: Жұбанов университеті баспасы, 2018. – 3-7 бб.

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  1. А.Б.Абдешев, «Көр-көр» БҚО суретшілері көрмесінің каталогы, оқу-әдістемелік құрал, Ақтөбе, 2013 жыл.

  2. А.Б.Абдешев, Батыс Қазақстан Суретшілерінің туындылары (оқу-әдістемелік құрал екі тілде), Орал, 2013 жыл.

  3. А.Б.Абдешев, Қазақ хандығының 550 жылдығына орай «Қазақстан-елім менің» жас суретшілер мен студенттердің аймақтық көрме-конкурсының каталогы, оқу-әдістемелік құрал, Орал, 2015 жыл. 28 б.

  4. Капаков Ғ.Х., А.Б.Абдешев, Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі: Оқу-әдістемелік құрал. – Орал қ. М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, - 122 б.

  5. Мадиров Қ.Н., А.Б.Абдешев, «Мәдениет және өнер факультетінің (көркемсурет-графика факультеті) 40 жылдық мерейтойына арналған суретшілердің республикалық көрмесінің каталогы, оқу-әдістемелік құрал, Орал, 2018 жыл.

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Графика техникасы мен көркем материалдары

  Компьютерлік графика (CorelDRAW)

  Компьютерлік графика (Photoshop)

  Кәсіби компьютерлік бағдарлама

  Арнайы кескіндеме

  Жарнама және баспа графикасы

  Дизайн саласындағы элементтер мен үрдістер

  Графика дизаны типологиясы

  Станокты графика

 • Сарманбеков Толепберген Рахимович

  ҚР Мәдениет қайраткері, КСРО және ҚР суретшілер Одағының мүшесі


  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 26 жыл

  E-mail: sarmanbekov@bk.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  - «Современное искусство как средство интеграции личности в мировую культуру» Индия-Казахстан, в Центре непрерывного образования ЗКГУ им.М.Утемисова, сертификат № 002 от 11.11.2016 г. г.Уральск

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  - Аймақтық «Алтын кайык» көрмесі, I дәрежелі лауреат (Атырау, 2013);

  - Аймақтық «Алтын кайык» көрмесі, Гран-при және «Үздік зергерлік өнер» номинациясы (Атырау, 2015)

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Ювелирное мастерство в подготовке специалистов сферы народно - художественного промысла . Материалы Международной научно-практической конференции «Культура, искусство, наука: в современном образовательном пространстве» ЗКГУ им. М.Утемисова, УДК [377+378.147+37.036.5]:74, ББК72, ISBN 978-601-266-184-2, статья, 2с, 2013г. г.Уральск, стр. 86-88

  2. Зергерлiк өнер – халық қазынасының қасиеттi сарқылмас байлығы, бағыты. Материалы Международной научно-практической конференции «Культура, искусство, наука: в современном образовательном пространстве» ЗКГУ им.М.Утемисова,УДК[377+378.147+37.036.5]:74,ББК72, ISBN 978-601-266-184-2, статья, 2с, 2013г. г.Уральск, стр. 162-164

  3. Особенности методики преподавания спец, дисциплин специализации «Художественная обработка металлов и других материалов». Научный журнал Министерства образования и науки РК «IЗДЕНIС»-«Поиск» №4/2014, ISSN 1560-1730, УДК 739.1(574), г. Алматы, статья, 3с, 2014г., стр. 94-97

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Өндіріс технологиясы

  Жобалау

  Көркем құйма

  Тасты көркем өндеу

  Өндірістік оқыту

  Сүйек пен мүйізді көркемдеп өндеу

  Кіші формаларды жобалау

  Көркем гравировка

  Көркем шекіме

  Материалтану